Evde tedavi hizmetinde sağlık kurumuna gidemeyen veya ev konforunda tedavi imkanlarından faydalanmak isteyen hastalarımıza özel hazırladığımız programlar sayesinde gereken tedavi ortamı oluşturulur. Genel değerlendirme sonrası gerekli hallerde laboratuvar tetkikleri de gerçekleştirilmektedir.  Önceliğimiz herzaman insan sağlığı olmuştur. 

glutatyon tedavisi

1. İlaç yönetimi: Evde sağlık hizmetleri, hasta olan bireylere ilaçlarını düzenli ve doğru bir şekilde almak için yardımcı olabilir. Sağlık profesyonelleri, ilaçların zamanında alınmasını sağlar ve gerektiğinde doz ayarlamaları yapar.

2. Yara bakımı: Evde tedavi hizmetleri, yara bakımını içerebilir. Sağlık uzmanları, yaraları temizlemek, pansuman yapmak ve yara iyileşmesini izlemek için ev ziyaretleri gerçekleştirir.

3. Enjeksiyonlar: Bazı durumlarda, evde sağlık hizmetleri kapsamında enjeksiyonlar yapılabilir. Sağlık uzmanları, bireylere reçeteli ilaçların enjeksiyonunu uygulayabilir veya diğer tıbbi prosedürleri gerçekleştirebilir.

4. İv tedavisi: Evde sağlık evde tedavi hizmetleri, intravenöz (IV) tedavilerin evde uygulanmasını da içerebilir. Bu, sıvı tedavisi, ilaç infüzyonları veya diğer tıbbi çözeltilerin hastanın evinde verilmesini içerebilir.

5. Monitörizasyon: Evde sağlık hizmetleri, bireylerin sağlık durumunu izlemek için gerekli olan monitörizasyon hizmetlerini de sağlayabilir. Bunlar, tansiyon, nabız, kan şekeri seviyeleri, oksijen saturasyonu gibi parametrelerin düzenli olarak ölçülmesini içerebilir.

6. Rehabilitasyon hizmetleri: Evde sağlık evde tedavi hizmetleri, fiziksel veya zihinsel rehabilitasyon gerektiren bireylere terapi hizmetleri sunabilir. Fizyoterapi, konuşma terapisi veya iş terapisi gibi rehabilitasyon yöntemleri evde uygulanabilir.

Bu hizmetler, bireyin sağlık durumuna, ihtiyaçlarına ve tedavi planına bağlı olarak değişebilir. Evde sağlık evde tedavi hizmetleri, bireylere ev ortamında tıbbi bakım ve tedavi imkanı sağlayarak hastanede kalış süresini azaltabilir ve rahatlık, konfor ve bağımsızlık sağlar. Bu tür hizmetler, sağlık uzmanları tarafından yönlendirilen ve takip edilen bir süreç içinde verilir.